Innovativ tangproduktion bidrager til en bæredygtig planet

Med FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling har vi sat et ambitiøst, men ikke urealistisk mål om at udrydde sult i 2030. Med klimaforandringerne og en befolkning, der estimeres at ramme ni milliarder i 2050, skal den globale fødevareproduktion intensiveres, men det må ikke ske på bekostning af miljøet. Derfor har vi brug for at udvikle bæredygtige fødevareløsninger, der kan imødekomme denne efterspørgsel, og her kommer civilingeniør Esben Rimi Christensen ind i billedet med sin innovative tang-virksomhed Pure Algae Denmark, der er etableret med direkte afsæt i behovet for og efterspørgslen efter tang som råvare i fødevareindustrien. ”Tang indeholder rigtig mange gode
elementer, lige fra mineraler og antioxidanter til direkte sundhedsfremmende stoffer”, fortæller Esben. ”Derfor er markedet også i vækst, med en stigende efterspørgsel på 7-10 procent årligt, alene i Europa”.

Fra vand til land

Pure Algae Denmark bliver den første virksomhed i Danmark, der kommercielt dyrker tang landbaseret. Ved at overføre produktionen af tang fra vand til land, får man ikke bare muligheden for at producere tang af høj kvalitet, men også en mere effektiv produktion:
”Ved at dyrke tang på land i kontrollerede systemer kan vi effektivisere og optimere processen, uden at blive påvirket af årstiderne samt potentielle forureningskilder”, forklarer Esben.
Når tang dyrkes på land, kan et område på én hektar opnå et udbytte på sammenlagt 45 tons tørret tang over sommerperioden alene. Dette udbytte er væsentligt højere sammenlignet med udbyttet af mange andre afgrøder, hvilket giver en forståelse for, hvorfor netop denne fødevare kan fremtidssikre vores fødevareressourcer. For Pure Algae Denmark er målet at kunne etablere dyrkningsarealer, som strækker sig over én hektar, indenfor den nærmeste årrække. ”Men det er ikke der, vi starter. Vi starter i Grenaa” siger Esben, og det er der flere gode grunde til.

Når tang dyrkes på land, kan et område på én hektar opnå et udbytte på sammenlagt 45 tons tørret tang over sommerperioden alene. Dette udbytte er væsentligt højere sammenlignet med udbyttet af mange andre afgrøder, hvilket giver en forforståelse for, hvorfor netop denne fødevare kan fremtidssikre vores fødevareressourcer.

Esben Rimi Christiansen, indehaver og iværksætter Pure Algae Denmark

Havnen lever op til motto

Pure Algae Denmark etablerede sig først på en kontorplads, men har nu eget kontor i Bæredygtighedens Hus.

Pure Algae Denmark holder til i virksomhedsfællesskabet ’Bæredygtighedens Hus’. Esben beskriver, hvordan støtten og de fælles bæredygtige visioner har hjulpet virksomheden godt på vej.
”Vi har fået en mulighed for at komme ind som små spillere og bygge os op. I takt med at vi vækster, så kan vi byde ind med mere. Hele konceptet med ’Bæredygtighedens Hus’ kommer også i spil igennem det opløftende, som det indebærer at være en del af et bæredygtigt fællesskab. Her er en fælles ambition og en fælles drøm om at gøre verden til et bedre sted. Når mennesker mødes om så stærke visioner, så sker der noget. Og det mærker vi. Vi ønsker at kunne placere os her, så vi kan bidrage til, at Grenaa bliver en central spiller i hele den danske udvikling inden for tang-området”.

Share on linkedin
Share on facebook

Læs også

Succes med sundt sukker

Siden iværksætteren Simon Dalhoff lancerede ”Mamma’s Zugar”
i foråret, har efterspørgslen været enorm. Når Simon udvikler sunde og naturlige fødevarer med fokus på bl.a. økologi, handler det om
at løfte niveauet for fødevareindustrien.

Kontakt os

Havnecentervej 1, 8500 Grenaa